ראשוני הקבוצה ההולנדית שעלו על הקרקע החל מיוני 1925 , התגוררו תחילה בצריף עץ גדול שאכלס את משק החי וגם שימש למגורים עד שיבנו בצריפים. ההתחלה ברמתיים הייתה כשלב מעבר: קודם כל נבחרו מספר חברים שיסעו מעין גנים מידי יום כדי להתחיל לעבד את השטח ולזרוע. בערב היו חוזרים לעין גנים. יום אחד נשרף אוהל הקבוצה והחברים שנותרו בלא מחסה בחורף החליטו לעלות לרמתיים ולהתמקם בצריף. בעלי המשפחות שכרו חדרים במגדיאל. כעבור זמן קצר התברר כי תנאי החיים קשים ביותר והוחלט לקנות צריף מגורים. קריגר מצא את הדרוש בפתח תקווה: צריף עם אכסדרה, שני חדרים קטנים ושני חדרים גדולים במחיר מציאה - רק 35 לירות. הצריף פורק, הועמס על העגלה והובל אחר כבוד למשכנו החדש ברמתיים. עם הקמתו בראש הגבעה קיבל היישוב צורה של יישוב. ושם הוענק לו - `צריף ההולנדים` של הראשונים. לימים השתכנה בו מזכירות וועד המושבה וגן הילדים. במהלך שנת 1929 נבנו גם הבתים הראשונים במושבה מצידו המזרחי של הכביש: אמסטרדמר, קריגר, טמפלינסקי, בראון...

 

משק ברמתיים: כל משק ברמתיים כלל שלושה מבנים: הרפת, הלול ומבנה מגורים. המבנה הראשון שנבנה היה הלול שבו גם גרו תקופה מסוימת, עד שהושלם בית המשפחה. זה נבנה במתכונת אחידה ע"י הסוכנות. אחרים המשיכו לבנות צריפים...

(חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996)  

 

בתמונה: צריף המשרד, בית הספר והספרייה ברמתיים