מבני הציבור של הדר התרכזו כולם במרכז המושבה, אזור שכיום נקרא כיכר הדר. בצרכנייה, בית הפועלים ובו לשכת העבודה, בית העם ובית הכנסת היו סמוכים זה זה ונוצרה הוויה מיוחדת במקום: הפועלים היו באים ללשכה לקבל עבודה, לקנות בצרכנייה, אחרים באו להזמין תערובת והילדים ליוו את כולם למגרש המשחקים ב`מרכז`, שטח אדמה חשוף שהתאים מאוד למשחקי מחבואים, תופסת וכדורגל. לאור היחס המיוחד שקבלו הפועלים בכפר הדר הרי שחלק ניכר ממבני בציבור כמו גם המסגרת הארגונית של היישוב הייתה נוחה ותומכת בפועלים. כך נוצר מצב שלא נוצרו בהדר בתי קפה, חנויות או בתי מסחר קטנים אלא רק מסגרות שיתופיות וקואופרטיביות כמו הצרכנייה, מחסן התערובת, בית הפועלים וכו`.