קורות חיים
משפחת לקס

יוסף לקם היה החלבן של המושבה. הוא התגורר בהדר במשך שנים מספר, והתפרנס מחלוקת החלב. התושבים היו מקבלים ממנו מדי בוקר בבוקרו חלב, מתוך כד שהגיע הישר מהרפתות. ותיקי הדר זוכרים אותו עובר בין הבתים, רכוב על אופניים המושכים עגלה עמוסת כדי חלב.
מספר מונס מזורי: "באותם ימים המרחקים בין הבתים היו גדולים, לא היתה צפיפות, אבל הוא הגיע אל כולם. אנחנו זוכרים את יוסף לטובה כמי שהתפרנס מעמלו ביושר ובנאמנות, וכמי שנתן שירות חשוב לציבור."