לוי לייב דוד

שם הסבא: ר` יעקב לייב. ומוצאו משושלת חסידי - חב"ד מחברון וצאצא רבני שקלוב ותלמידי הגר"א מוילנה. שימש ארבעים שנה ראש בית דין. לר` יעקב לייב היו שני בנים: יצחק דוד (שכנראה נפטר מכולירע בגיל צעיר) ומנחם מנדל. שם האב: מנחם מנדל הקדיש את חייו לטיפול בחולים במסגרת אגודת `אחוות אחים` בירושלים ובחברון. הוא נפטר בגיל צעיר בחברון בהותירו אחריו אלמנה ושני ילדים קטנים, בן ובת.

 

האישה: מתילדה בת קלמן בודנשטיין, ממוצא בית אגסי, מגדולי חכמי בבל, ביתו של אחד מוותיקי המלמדים של ישיבת עץ החיים בירושלים.
לוי לייב ואחותו גדלו כיתומים בבית היתומים ע"ש דיסקין בירושלים. אחרי שנים חזר לוי לייב דוד לנהל את המוסד במסירות ואהבה וזכה לכינוי `האבא של בית היתומים`. במאורעות 1929 היה פעיל בהגנת שכונות בית וגן, גבעת שאול ורוממה בירושלים. בראשית שנות החמישים נשלח לוי לייב דוד  ע"י משרד הדתות למלא תפקיד מזכיר המועצה הדתית ברמתיים. בתקופתו הוקמה `החברה קדישא``, לשכת הרבנות, נפתחה קופת גמילות חסדים ועוד. בעת כהונתו השתנה היחס לתושבים שנזקקו לשירותי המועצה הדתית בעת שמחה ואבל כאחת. ועל כל אלה חונן לוי לייב דוד בקול ערב ושימש כחזן ובעל תפילה בחסד עליון. הוא הותיר אחריו משפחה ענפה ורבת נינים.

(מקור: לוי דוד לייב, מזכיר המועצה הדתית, תיק מספר 126, מיכל 20005)