בת הזוג בתיה לב
 
תמונות:
עם המשפחה
קילה
שמואל
בתיה