חנה לבקוביץ'

חנה לבקוביץ' מבית ליפשיץ,  עלתה לארץ בשנת 1921 ועבדה כפועלת בסלילת כבישים. כעבור שנה נישאה לנפתלי לבקוביץ ויחד עימו הקימו בית ברמתיים. חנה ונפתלי לבקוביץ היו שייכים למייסדי רמתיים, לקבוצה השנייה שנודעה בשם `קבוצת האוטהקר`. בשנים הראשונות סבלה המשפחה כמו כולם מחוסר כל. הפרדס לא נשא עדיין פרי, הפרנסה לא הייתה מצויה ונפתלי נאלץ לעבוד בעבודות חוץ על מנת לפרנס את המשפחה. על חנה נפל עול המשק, הבית וגידול שלושת הילדים.
חנה לבקוביץ הייתה פעילה בארגון אמהות עובדות ובוועדת התרבות של מועצת הפועלים. במלחמת השחרור נפצע בנה שלמה בהגנה על נירים ובשנות החמישים עזבה המשפחה את המושבה והגיעה לבסוף לאשקלון.

(מקור: דמויות - לבקוביץ חנה, ללא מספור, מיכל 20005, ארכיון הוד השרון).