כְּרִית - כפר מנחם

חברי קיבוץ "כרית" היו בהכשרה בחו"ל ובאו להמשיך הכשרתם בארץ ישראל. כשהגיעו להדר ב- 1933 ההתחלה היתה כזו:על אדמת חול באמצע המושבה הקטנה והמבודדת הדר, על יד צריף הפועלים, אוהל קטן ובו 4 מיטות ו-8 אנשים, ביניהם משפחה אחת. היה עוד אדם תשיעי שלו כבר לא היה מקום באוהל. ועד הפועלים הזמין אותו להעמיד את מיטתו בתוך צריף הפועלים על יד שולחן לשכת העבודה והמזכיר. כל רכושם-מזוודות קטנות של בגדים מעורבים בחול. ( מתוך הספר "ימי הדר")
ועד המושבה העמיד לרשותם, מגרש של חצי דונם בתוך הוואדי, שם גרו באוהלים, סוכות וצריפים. עד שהגיעו גשמי החורף והוואדי היה לנחל זורם והם בתוכו. אז קנתה להם הקרן הקיימת מגרש בן 8 דונם בשכנות עם שבטו של אבו קישק.  
החברים עברו למקומם החדש ובנו לעצמם צריף לחדר אוכל ברחוב ההכשרות, על יד בתי הסוכנות. שם גרו כ-7 שנים משם עברו לנגב.  
לרשותם היו: 8 טוריות ששימשו לעבודה בפרדס ולחפירת תעלות בקבלנות על מנת  להתפרנס. הם עבדו בבניין ובחקלאות, בפרדסו של דר' יצחק לוי ברמת הדר.
עבור מטר של חפירה קבלו 2 גרוש וליום עבודה בחקלאות שילמו 20 גרוש.
הנשים בכרית עבדו כמטפלות וגננות בגני הילדים בהדר.
בין החברים שרר קשר טוב שעזר להם להשפיע על החלטות ובחירות בוועד הפועל. ולנהל את כל ענייני הפועלים בהדר.
הצטרפותה של קבוצת חברים שהגיעה מארצות הברית גרמה לשינוי שם ההכשרה  לאמריקן כרית, חלקם של החדשים שימשו כמורים לאנגלית לילדי הדר.

קשה היה לאנשי הדר לקבל עזיבתם להתיישבות הקבע, קבוץ כפר מנחם, זאת . לפני צאתם חגגו כולם בשירה וריקודים. "לא רוצים לישון רוצים  התיישבות".

• במגדיאל הוקם גרעין נוסף של הכשרה בשם: "אלגביש",  מוסדות התנועה של השומר הצעיר הטילו עליהם בשנת 1943 לעלות לכפר מנחם להצטרף לאמריקן כרית ולא להקים יישוב חדש "כשננעלו שערי הארץ ונפסקה העלייה, לא היה עוד ביכולתה של התנועה לשלוח כל קבוץ לכיבושים נוספים. יש גם להחזיק ולחזק את הקיים, אף להרחיבו – והכל בכוחות עצמנו.

אלגביש עלו לכפר מנחם ב- 1.7.1943 הם הגיעו רכובים על עגלות רתומות לחמורים, מהדר לכפר מנחם(מהארכיון)

 נתונים מהארכיון-

 1930 – ארגון קיבוץ עליה "כרית" בפולניה.

1932 – בחודש אפריל, עולה הקבוצה הראשונה מעולי גרודנו.

1932 – מתארגן קבוץ עליה ב' בצפון אמריקה.

1932 – בחודש אפריל, גרעין של "כרית" מגיע לארץ ועובר לעבוד במרחביה, בספטמבר עובר לפתח תקוה.

1933 – בחודש אפריל, תוקע יתד במושבה הדר.

1935 – בחודש נובמבר, מגיע הגרעין של קבוץ "אמריקה ב'" ומתאכסן בעין שמר כגרעין.

1936 – בחודש אוקטובר, מתקיים האיחוד בין 2 הגופים הקיבוציים והאמריקאים עוברים להדר.(מהארכיון)

שמחה קליין. הצריף הראשון, 2020