כפר הדר, הממוקם במרחק ניכר מן הכביש העורקי, היה מאז הקמתו נקודת ספר חשובה מן הבחינה הביטחונית, אבל העומס הביטחוני העיק על התושבים.
בפרוטוקול של אחת הישיבות של ועד הכפר משנת 1939 מובא דיון בסוגיית השמירה: "בישיבה השתתף נציג ועדת השמירה, מר ניסן אשרי. השאלה שעמדה על הפרק היתה עניין השמירה בלילה. השומר, שהוא קורפורל [רב-טוראי] ומנהל ענייני הביטחון במושבה, מתלונן כי הוא עובד ביום ובלילה - ותביעתו היא שהשמירה בלילה מצדו צריכה להסתיים בשעה 2:30 אחר חצות במקום בשעה 4 בבוקר... ההחלטה: על השומר לציית לחוקים של ועדת השמירה בקשר לשעות השמירה בלילה."