תאריך לידתו 1907
שם נעורים קוסטנוביץ
ממשיכים אילנה, יגאל
בת הזוג מרים כספי

תמונה:
מרים ואליעזר