קורות חיים
משפחת כל-טוב ובניה, האחים חיים, יעקב ואברהם ואחותם שרה, רכשו חלקת אדמה בהדר. הם עסקו בריסוס ובהדברה חקלאית.
הריסוס באותם ימים נעשה באופן ידני. חומר הריסוס היה בחבית שהתחברה למנוע ומשאבה, ואת הכול הובילו בעגלה שסוס רתום אליה.
אברהם כל-טוב נפל במלחמת הקוממיות.
בני המשפחה מכרו את המשק שלהם לאושינסקי, עזבו את הדר והתיישבו במרכז רמתיים. משם עברו לתל-אביב.