הצריף הראשון סוקולוב 6 הוד השרון
נתב ראשי 09-8894665    פקס 09-8894918
       
שמחה קליין 09-8894667    
 
שעות הפעילות בצריף הראשון
ימים א', ב', ה' - 08:00 - 12:00
יום ג' - 08:00 - 10:15,     16:00 - 18:00