יער אלי כהן

נמצא בנווה נאמן, ברחוב שמעון הצדיק ליד בתי הכנסת. היער ניטע ב-1965 לזכרו של אלי כהן המרגל הישראלי בדמשק שנתפס ב-1965 ונתלה על ידי הסורים.

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020