יעקב הלפרין היה שותפו של נחום שיפר ברכישת האדמה בהדר.