נולד בארגנטינה בשנת 1925, להורים יוצאי בבל, בגיל שנתיים עלו הוריו והתישבו בירושלים בצעירותו הצטרף לתנועת "מכבי צעיר" ב-1945 סיים קורס מדריכי אטלטיקה קלה ומיד לאחר מכן הצטרף להגנה בירושלים.

 

ב-1946 הגיע עם משפחתו למגדיאל וגם שם הצטרף להגנה. בד בבד החל לפעול להקמת אגודת מכבי ותנועת הנוער שלה. באותה עת הוקמה בכפר מל"ל תיזמורת מנדולינות שיוסף היה אחד מנגניה.

 

בפרוץ מלחמת השחרור עד לתקופת הגיוס, גויס ליחידת אבטחה באזור ירקונה ולאחר מכן גויס לגבעתי בפיקודו של שמעון אבידן.

השתחרר בשנת 1952 ומאז הוא מארגן, מדריך, המנהל של תנועת "מכבי צעיר" במגדיאל עד עצם היום הזה.

 

אחת התופעות המאפינות את יוסף סיטי היא היכולת הבלתי נדלית לעסוק בקרב הנוער להדריך ולכוון. שימש דוגמא בחייו הפרטיים והציבוריים. על אף גילו תמיד היה הצעיר בחבורה ולא פעם לא עמדו חניכיו והמדריכים בקצב פעילותו. תנועת הנוער שימשה עבורו כעין בית שני שבו השקיע את מיטב מרצו ואונו.

שימש גם כמזכיר הועד החקלאי וכשנבנה בית האיכר היה אחראי על פעולות התרבות במקום. היה בין הראשונים שנתנו צביון וטקס לימי הזיכרון והעצמאות במגדיאל הקטנה.

 

בשנת 1974 היה בין המעטים שהקימו את משמר האזרחי בהוד השרון.
זאת ועוד הם פעליו של יוסף סיטי ועל כך החליטה הועדה להעניק לו את אות יקיר העיר לשנת 1992.