יוסף קריגר היה המוכתר הראשון של רמתיים בסוף שנות ה-20 תחילת שנות ה-30 של המאה העשרים.

 

קריגר יוסף – מוכתר רמתיים

יוסף קריגר נולד בשנת 1892 – 1893 לערך לשרה שיינדל ואשר צבי הרשל`ה קריגר באודסה פולין. המשפחה עברה לברודי ועקרה לבאלז. בימי בחרותו של יוסף הוא נדבק בחיידק הציונות.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר יוסף קריגר לאנטוורפן והחל לפעול למען הרעיון הציוני. הוא ייסד את ארגון "הנוער ציוני" שהתפלג לנוער "מזרחי". יוסף למד חיתוך יהלומים באנטוורפן.

יוסף הוכשר בהכשרת קרקע זיבורית שלא עובדה מעולם בכפר מארום שבמחוז גרונינגן. הוא נשלח ללמוד גידול פרות בכפר ביסטרזוואך שבמחוז פריזלנד, עבר לכפר טרוולדה ועבד במשק מעורב.

יוסף הוכשר בהכשרה חקלאית יחד עם טמפלינסקי-היכל, בראון וסחפ - שחפ. יוסף נמנה על חבריו של אא כבר בהולנד. ההנהלה הציונית של הולנד שלחה את הקבוצה להכשרה במשק החקלאי. יוסף הצטרף לתנועת "מכבי" בהולנד.

בשנת 1920 עלה יוסף קריגר לארץ ונשלח למחנה עבודה בדילב ליד אבו גוש, שהוקם עבור החלוצים על ידי ההנהלה הציונית.

בין השנים 1920 - 1922 עבד יוסף בזרגוניה. פיק"א מסרה לרשותם עשרות דונם לזריעת ירקות ו-20 פרות הולנדיות ממשק הקליפורנים שחבר אליהם.  

בתחילת 1923 יצא יוסף קריגר למחוז פריסלנד בהולנד הנודעת בטיב פרותיה והביא 40 פרות לבעלי הרפתות בירושלים ובמוצא. באמסטרדם הגיע אליו מאנגליה פר מגזע "שורט הורן" מתנה של הלורד רוטשילד לתחנת הניסיונות בארץ. אנשי קריית ענבים, מושב עטרות ובית החולים שערי צדק ביקשו מיוסף קריגר שיסע שוב להביא פרות וגם המשלוח הזה זכה להצלחה. הוא נסע מספר פעמים נוספות להולנד לרכוש פרות ולהביא חלוצים וכך הגיעו טמפלינסקי, בראון ואמסטרדמר למוצא.

בתחילת 1924 הציע יוסף לחבריו החלוצים מהולנד שיתארגנו כגרעין להתיישבות חקלאית. הרעיון התקבל בהסכמה כללית והוטל עליו להתקשר למחלקה החקלאית של ועד הצירים בדבר התנחלות על הקרקע. הוחלט כי שמואל אמסטרדמר ומאיר סחפ יעברו לאחת המושבות ויחכרו חלקת אדמה. אסמטרדמר נסע לפתח תקווה ומצא צריף רעוע עם חלקת אדמה התואם את מטרתם, היה זה עין גנים, שליד פתח תקווה. החלקה הייתה שייכת לברוידה מירושלים, הם שכרו את המקום והקימו משק שכלל 2 פרות הולנדיות, מספר עגלות, תרנגולי הודו, זוג פרדות, עגלה אחת וכלי עבודה שונים.

בעין גנים טיפל סחפ במשק החי, אמסטרדמר עבד עם בהמות העבודה בעבודות חוץ. הם זרעו ליד הירקון שטח מספוא ירוק עבור משק החי של הקבוצה. יוסף קריגר עבד בעין גנים בטיפול בפרות והיה עליו: להאכילם, לחלוב את הפרות, לטפל בפרות שנשלחו אליהם להבראה לאחר מחלה מירושלים, לדאוג לתרנגולי הודו שהביא מהולנד ולהכין אוכל לחבריו. חברי הקבוצה זרעו בקרבת הירקון מספוא ירוק, תלתן או תירס למשק החי.

שניים מקבוצת ליטמריץ, שמואל גרייזמן ויוסף בינדר, ביקשו להצטרף אליהם לרכישת האדמה, כך גם אברהם גפני, דב קנטרוביץ ואריך מוזס.

המתווכים הציעו לקריגר לרכז שטח של כמה מאות דונם מעבר לירקון במקום הגובל עם אדמת עין חי בדרך לכפר סבא. קריגר קנה מחברת "גאולה" שתי חלקות של 75 דונם כל אחת וחלקה של 86 דונם, במחיר של 6 לירות לדונם. כך הונח היסוד להקמת רמתיים.

קריגר פנה לקבל הלוואה מחיים פרידמן, מוריס לוין ואוסקר פישר, הלוואה בסך 750 לירות שטרלינג, שיספיק לעלייה על הקרקע ואכן קיבל את מלוא הסכום.

ביולי 1925 עלו 13 המייסדים על הקרקע וקנו צריף למגורים שכלל: חדר כניסה, 2 חדרים קטנים ושני חדרים גדולים ויפים. הם הקימו את הצריף צפונה מהמחסן והצריף נקרא "צריף ההולנדים או הרווקים".

בין השנים 1922 – 1929 נסע קריגר 9 פעמים להולנד ואנטוורפן.

פעילותו של קריגר כמוכתר רמתיים:

משנת 1924 – 1928 מונה יוסף קריגר למוכתר של רמתיים  וסייע לאריך מוזס לרכוש את אדמות האוטהקר.

קריגר יוסף נפטר א` בטבת תשנ"א, בשנת צ"ה לחייו וקבור בבית הקברות ברמות השבים.