תולדות חייהם של יהושוע וחוה וולק מסמלים את ההיסטוריה הציונית של יובל השנים האחרונות.
חוה נולדה בדסאו גרמניה למשפחה ציונית וארץ ישראל היה הנושא המרכזי בביתם. יהושוע נולד בוילנה שכונתה ירושלים דליטא.
לא פלא אם כן שאביה של חוה מקס הורביץ עורך דין מבוסס, עולה לארץ מתישב ברמות השבים ועוסק בחקלאות כהגשמה אישית. בוגרת בי"ס היסודי בכפר מל"ל ואח"כ בבי"ס המחוזי שליד קיבוץ יגור. המשך לימודיה כמובן הם בניגוד לפרמידה. אביה טען שאין להנציח את הפרמידה ההפוכה של עם ישראל וצריך להגשים את החלום הציוני בעבודת כפיים.
כשעברה למשק הפועלות בעינות, שם הכירה את איש הפלמ"ח יהושוע וולק. ומאז משתלבות דרכיהם בעשיה התנועתית ובהתנדבות ללא הרף.
בן 22 שנה עלה יהושוע ארצה לאחר פעילות ציונית ענפה בוילנה, גליציה וצ`כיה. הצטרף לגרעין התישבותי "בהדר" שיסד אח"כ את כפר מנחם.
בשנת 1941 בעיצומה של המלחמה התגייס לפלמ"ח ועם שחרורו החל לעבוד בבנין באזור השרון. עם קום המדינה שוב התגייס לצה"ל שבו שירת בדרגת רב סרן עד שנת 1970. הוא בין יוזמי קופת חולים המרכזית בהוד השרון ועוד מוסדות קהילתיים במקום. בית משפחת וולק בשכונת פועלים סמל ודוגמא של תרבות חיים פשוטה ללא ראותנות וללא סימני לוקסוס הנהוגים בחברתנו בזמן האחרון.
יהושוע היה פעיל בסניף מפ"ם במקום. כחבר מזכירות התנועה עסק בעיקר בקליטת עליה ובקירובם לחברה לקהילה ולארץ.
במקביל לבואם לרמתיים של הזוג וולק, למדה חוה בסמינר הקיבוצי ומהר החלה בהוראה של ילדי עולים במעברות. מאוחר יותר נוסד המוסד לילדים של "הבונד" המיועד לילדים ממשפחות קשות יום והחלה לעבוד בו. החל משנות השבעים החלה חוה להקנות את השפה העיברית לעולים מברית המועצות, בלימודים ששולבו קשרים חברתיים אישיים חמים ותמיכה בכל עולה ועולה בפתרון בעיותיו והכל בהתנדבות.
במקביל יהושוע כגימלאי צעיר מצבא קבע הופך להיות חבר ועד שכונת הפועלים ואף חבר המועצה המקומית ולחם למען זכויות הגימלאים.
דמותו מוכרת לכל אנשי הוד השרון בזכות הליכותיו, צניעותו ואמונתו. מלבד פעילותו הציבורית מפלגתית עסק רבות בעליה, בהגנה ובביטחון.
אלה ועוד פעליהם של חוה ויהושוע שניהם ביחד וכל אחד לחוד, זכו מטעם הועדה לאות יקיר העיר הוד השרון לשנת 1992.