האנדרטה ניצבת בגן שברחוב דרך השרון, בהדר רמתיים.
"לזכר בנינו ובנותינו חללי מלחמת השחרור": דברים אלה חרותים על לוח שיש, הנתון בקיר אבנים משופע. כן חרותים בו סמל צה"ל, סמל הישוב והפסוק: "הצבי ישראל על במותיך חלל. איך נפלו גבורים".
בלוח נפרד נתונים שמותיהם וגילם של 33 הבנים, הקרבות והתאריכים שבהם נפלו. כמה מהם מונצחים באנדרטות אחרות, המציינות את הנופלים במקום שבו נערכו הקרבות. האנדרטה הוקמה בשנת 1950ביוזמתה של המועצה המקומית.