הגלעד ניצב ב"גן הבנים" שבמגדיאל.

על גבי במה, שמדרגות רחבות מוליכות אליה, ניצבת האנדרטה: קיר זקוף המחולק למדורים, ובצידיו גדר אבן נמוכה. באגף הימני של הגדר נאמר: "יד לבני מגדיאל שנפלו במערכות ישראל", ובאגף השמאלי: "שמם יִנוֹן לעד". שמותיהם של מעל 50 נופלים בני מגדיאל, במלחמת העצמאות, במבצע "קדש", במלחמת ששת הימים ובמערכות המדינה שבדרך נתונים בגלעד באותיות מתכת.

גן הבנים נחנך בשנת 1952
המצבה הוקמה בשנת 1959 ביוזמתה של המועצה המקומית. במשך השנים נוספו לו לוחות, הנושאים את שמות הנופלים מאוחר יותר. 
את המצבה בנה בלייר(שם פרטי לא ידוע), מי שהיה בונה המצבות וחזן בבית הכנסת.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020