ייעודו של הבניין הציבורי הראשון של תושבי מגדיאל לשמש כבית ספר, גן ילדים ובית כנסת מעיד עד כמה ראו אלו את חשיבות נושא החינוך במושבה עד כדי פיצול חברתי, עקב הקמת בית ספר נוסף במושבה הסמוכה רמתיים.
באותן שנים ראשונות של הקמה לא היו במערכת החינוך במושבות מספיק אמצעים ו"מכשירים חינוכיים", כפי שאנו מכירים כיום.
כמו כן, כיתות הלימוד מנו מספר מצומצם של ילדים ולעיתים למדו בכיתה כחמישה-שישה תלמידים בלבד.
עם השנים הלכו ונבנו עוד גני ילדים ובתי ספר נוספים בהם בית הספר החקלאי על שם מוסינזון . בד בבד התפתחו תנועות הנוער והספורט במושבות, בית קולנוע מקומי ובית תרבות.