חורשת צביקה

חורשה אשר ניטעה ב-1950, בשטח בית ספר ממלכתי א` כשהיה ברחוב בן גמלא, כיום 2017 נמצאים במקום משרדי העירייה. החורשה ניטעה לזכרו של צביקה רייכמן בן רמתיים שנהרג בשיירת נבי דניאל ב- 1948. במקום נמצאת מצבה לזכרו 

(ש.ק.)