עיסוקו זאב היה פעיל בוועד המושבה, שימש כ"מוכתר" המושבה ותקופה מסוימת גם כיו"ר הועד של הדר וכמו כן עבד במשקו שכלל פרדס, לול וזוג פרדות. לתקופה מסוימת אף גידל שדה תפ"א.
בת הזוג שושנה וילובסקי
 
תמונות:
זאב ושושנה
undefined