במהלך שנות הארבעים הגיעו ארצה עולים מתימן. עוד לפני האיחוד עם רמתיים קלטה המושבה מספר ניכר של עולים. העולים שוכנו בשני צריפי עץ גדולים שהיו מחולקים לחדרים. הצריפים הוצבו סמוך למחנה ההכשרות בקצה המושבה ולידם הוקמו אוהלים ששימשו לאחסון ולמטבח. וועד הדר הקצה לעולים חלקות בנות דונם או שניים ונתן עזרה בהקמת הבית והמשק. המבנים שהורחבו עם השנים הפכו `לשיכון התימנים` של הדר, היום חלק `משכונת צבי`. חלק מהעולים הגיעו בסופו של דבר למושב גאולים בשרון שהוקם תחילה ע"י חברי ההכשרה באותו שם ולאחר שניטש עברו אליו התימנים.

בתמונה: צריף התימנים

(הרץ אפרים, כהן עמיחי, שער ראשון: תולדות כפר הדר (1927 - 1964), הוד השרון, 1997)