ההכשרה התאחדות, בהדר 

מתוך פרטיכל (פרוטוקול) 120

מהתייעצות חברי ועד המושב הדר בתל אביב ב-24 בפברואר 1933
השתתפו: קריתי, קלריך, ואבטיחי
אושר לקיבוץ "התאחדות" לסדר מספר אוהלים באופן זמני (אולם לא צריפים)
על מגרש על יד כהן וויזן.

(אין ידיעה לאן עברו אך שהו במקום)

 

מכתב לאבטיחי- כלשונו-

להח' אבטיחי

אבקשך לסדר את המגרש בשביל הקבוץ

"התאחדות" כאשר תמסור לו את הפרטים המדויקים

ביחס לחלופים אסדר את זה בקהק"ל (הכוונה קק"ל)

בהדר חסרים פועלים ויש הכרח שהקבוצה

הנ"ל תעבור תיכף להדר

19.2.33                          בבח'

                                     נטע הרפז

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020