'האגודה היצרנית -צרכניית הדר` נודעה גם בשם הצרכנייה. היה זה הגוף הדומיננטי במושבה שאיגד את כל התושבים. בהתחלה שימשה הצרכנייה לאספקת צורכי המכולת של התושבים. אך בראשית שנות השלושים התחילה לספק הצרכנייה גם מזון לבעלי חיים, תערובת לתרנגולות ולבהמות. במקביל שימשה הצרכנייה גם כמשווקת של התוצרת החקלאית של המשקים לבד פרי ההדר אשר שוּוק ע"י אגודת פרי הדר. מכיוון שרוב שלרוב תושבי הדר היה משק עזר ליד הבית הרי שחלקה ומשמעותה של הצרכנייה בחיי היישוב הייתה ברורה. בהתחלה שכנה הצרכנייה בצריף עץ במרכז המושבה. לימים הפך הצריף למחסן התערובת והצרכנייה עברה לבית אבן. עם השנים נבנה מכון תערובת מודרני-הסילו. המבנה במרכז המושבה היה פעיל עד סוף שנות התשעים. (ספר כפר הדר)

 

בתמונה: הצרכנייה והסילו