האגודה היצרנית -צרכנית הדר` נודעה גם בשם הצרכנייה. היה זה הגוף הדומיננטי במושבה שאיגד את כל התושבים. בהתחלה שימשה הצרכנייה לאספקת צורכי המכולת של התושבים. אך בראשית שנות השלושים התחילה לספק הצרכנייה גם מזון לבעלי חיים, תערובת לתרנגולות ולבהמות. במקביל שימשה הצרכנייה גם כמשווקת של התוצרת החקלאית של המשקים לבד פרי ההדר ששוק ע"י אגודת פרי הדר. ומכיוון שרוב שלרוב תושבי הדר היה משק עזר ליד הבית הרי שחלקה ומשמעותה בחיי היישוב הייתה ברורה. בהתחלה שכנה הצרכנייה בצריף עץ במרכז המושבה.לימים הפך הצריף מחסן התערובת והצרכנייה עברה לבית אבן. עם השנים נבנה מכון תערובת מודרני. המבנה במרכז המושבה היה קיים עד סוף שנות התשעים. (הרץ אפרים, כהן עמיחי, שער ראשון: תולדות כפר הדר (1927 - 1964), הוד השרון, 1997)