הַנַּחַל   HANACHAL           

לציון נחל הדס הזורם בסמוך
נקרא קודם, 2014 , שח"ל ושח"ל   ב'

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אתרים בהוד השרון

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020