הזרמים הפוליטיים השונים שפעלו ב-4 המושבות, שהתאחדו כעבור שנים והיו להוד השרון, מצאו את ביטוים גם במחתרות היהודיות שלחמו למען מימושו של הרעיון הציוני - הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל. המחתרות - ה"הגנה", שהיתה הזרוע הצבאית של הנהגת היישוב, "ארגון צבאי לאומי" (אצ"ל) של הימין ו"לוחמי חרות ישראל" (לח"י) שהיה מזיגה של שמאל, של מרכז ושל ימין - לחמו בשני אויבים: הערבים שביקשו לעקור את המפעל הציוני בכוח הזרוע, ושלטונות המנדט הבריטי שהצרו את צעדיו של היישוב היהודי בארץ-ישראל, מנעו אותו מלהתיישב בחלקים נרחבים של הארץ וסגרו את שערי הארץ בפני עלייה גדולה של יהודים. גם כשפקדה שואה את יהודי אירופה וניצולים התדפקו על השערים הללו. במגדיאל, ברמתיים, בכפר הדר וברמת הדר פעלו 3 המחתרות גם יחד. במשך זמן קצר היה שיתוף פעולה בין הארגונים במסגרת "תנועת המרי העברי", אבל רוב הזמן היתה ביניהם יריבות שכללה חילופי דברים קשים, חילופי מהלומות, וגנבות נשק מתוך "סליקים". ואולם כמו בכל תחומי החיים ביישובים הללו, גם בתחום הזה לבשה היריבות אופי מיוחד. היא היתה מאופקת ומרוסנת למדי, ודמתה לריב משפחתי. בני הנוער גדלו יחד - בגן הילדים, בבית הספר, במרכזי הבילוי והבידור. לא היה להם נוח להרים יד זה על זה.
עזרא בינדר, תושב רמתיים, היה בגדנ"ע - גדודי הנוער של ה"הגנה" - ואילו רבים מחבריו הלכו לאצ"ל וללח"י. בינו ובין חבריו ניטשו ויכוחים קשים ומרים, אבל המחלוקת היתה מילולית בעיקרה. "מחוץ לוויכוחים היינו ידידים ושכנים טובים," סיפר בינדר. "לדוגמה, היתה לנו גדר משותפת עם גפני ותמיד עזרנו זה לזה."
למרות חילוקי הדעות הפוליטיים שררה ידידות אישית בין אנשים מכל הזרמים. "בלילות שהיתה בהם תכונה וידעתי שאנשי ה`הגנה` מתכוונים לתפוס אנשי לח"י או אצ"ל או למנוע מהם פעילות, הייתי יושבת לילה שלם ומשאירה את הדלת הצדדית פתוחה כדי שאם אראה אחד מהם בורח או מסתתר, אוכל לקרוא לו שיתחבא אצלי," סיפרה חברת ה"הגנה" נחמה לב מרמתיים. "לא יכולתי לשאת את המחשבה שאלה ירדפו את אלה. בייחוד הייתי מוכנה לעזור בעת צרה לבנות של גפני, שהיו בלח"י."
פעם אחת הלכו אמסטרדמר וחבריו מן הלח"י להדביק כרוזים ומולם באה קבוצה של אנשי "הגנה" ובידיהם כרוזים משלהם. "לא נוצר בינינו מגע, משום שהכרנו זה את זה," סיפר אמסטרדמר. לימים הצטרף יאיר אמסטרדמר במסגרת תנועת "מכבי צעיר" להכשרת הפלמ"ח ונלחם בשורותיו במלחמת העצמאות.