המועצה המקומית רמתיים ראתה בשכנתה הוותיקה, כפר הדר, חלק בלתי נפרד ממנה. בין שני היישובים לא היה חיץ חברתי, ואף לא גבולות טבעיים.

בישיבת המועצה מיום 1 בפברואר 1951 החליטו חברי המועצה פה אחד לפנות אל שר הפנים ולבקשו לאחד את רמתיים עם כפר הדר. כעבור 9 חודשים, ב-1 בנובמבר 1951, פורסם ב"רשומות" צו בדבר מיזוגם של שני היישובים הללו ליישוב אחד ששמו הדר-רמתיים ושבראשו נבחר לעמוד שלום לרנר שהיה יו"ר המועצה המקומית ברמתיים. כאשר בוצע המיזוג, נקרא היישוב הדר-רמתיים.
בשנות כהונתו בתפקיד ראש המועצה (1957-1949) התמסר לרנר לבניין מוסדות חינוך ותרבות, לסלילת כבישים ולהתקנת מדרכות, לשיפור אספקת המים, לטיפוח גנים ציבוריים ולקליטת עולים.

האיחוד הבא שהתבקש היה איחוד בין הדר-רמתיים לרמת הדר. היזמה לאיחוד הדר-רמתיים עם רמת הדר יצאה ממשרד הפנים, שנקט מדיניות של צמצום מספרן של הרשויות המקומיות הקטנות על-ידי מיזוגן ברשויות גדולות יותר. ב-25 באפריל 1963 פורסם ב"רשומות" צו לאיחוד רמת הדר עם הדר-רמתיים. מאחר שהשם "הדר" היה משותף לשניים מן היישובים הללו, נקבע ששמה של הרשות החדשה יוסיף להיות הדר-רמתיים. בראש הדר-רמתיים המורחבת, שמספר תושביה עמד על 8,400 ושטח השיפוט שלה היה 16,000 דונם, נבחר לעמוד בנימין אבן, איש רמתיים.

( חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996)