ההכשרות שיצאו ממגדיאל

לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה, הגיעו לארץ ישראל קבוצות עולים שהתאגדו עוד בחו"ל ורצו לעבוד בחקלאות ולהקים יישובים בארץ.

אותם עולים הופנו לישובים קיימים על מנת לקבל הכשרה חקלאית. אחד הישובים אליו הופנו, היה מגדיאל.

בה הוקמו הכשרות רבות שהפכו ליישובים בארץ. כמו: 

  • שער העמקים-חרתיה,  נקרא- עין השרון, היה ליד היער במגדיאל, 1930 - 1933

  • חפץ חיים, על ידי קבוצת נוער אגודתי עין השחרות, היה המגדיאל ליד היער 

  • משמר העמק, נקרא- ישראל. 1931

  • תל יצחק, נקרא- הנוער הציוני, היה באזור מוסינזון, 1935 - 1938

  • דליה - נקרא-במעלה, היה באזור רחוב החלוצים, 1934 - 1939

  • אושה, נקרא הנוער הציוני היה באזור בו נמצאים בית חולים שלוותה ומוסינזון, 1934 - 1938

  • כפר מכבי, נקרא הנוער הציוני, היה באזור בו נמצאים בית חולים שלוותה ומוסינזון. 1934 - 1938

  • בית אורן, נקרא- הבחרות הסוציאליסטית, היה באזור של מוסינזון. 1934 - 1939

  • יסודות - נקרא קבוץ יסודות, היה ברחוב כנרת. כיום הוא מושב. 1945 -1948

  • יסעור.                                                                                                                                         

שמחה קליין. הצריף הראשון, 2020