ההכשרה נצח ישראל

ההכשרה הוקמה ברמת הדר וכשהגיע זמנה להקים ישוב, לא נמצא עבורה מקום.
חלק מחבריה עברו לקבוץ יסודות  שבמגדיאל, (ראו ערך קליטת עלייה וגרעיני ההכשרות). וחלק נשאר לגור באחת מארבע המושבות .