ההכשרה נצח ישראל

ההכשרה הוקמה ברמת הדר וכשהגיע זמנה להקים ישוב, לא נמצא עבורה מקום.
חלק מחבריה עברו לקבוץ יסודות  שבמגדיאל. וחלק נשאר לגור במושבות הוד השרון.