קבוצה אחת ממתיישבי רמתיים נקראה `היתומים`, או `היסויימים`. הקבוצה הייתה קשורה עם אחד מראשוני המושבה יוסף רוזנבלום. רוזנבלום עלה לארץ בשנת 1923 והגיע לרמתיים בשנת 1926 עם משפחתו, להתגורר אצל שני קרובי משפחה שגרו במה שלימים הפך להיות המושבה רמתיים. לרוזנבלום היה קרוב משפחה עשיר מאהגליה שבמותו ציווה את עזבונו לטובת הקק"ל, כמקובל באותם ימים, בתנאי שידאגו לקרובי משפתו שעלו ארצה. לאותה משפחה היו קשורות משפחות אורבוך ווינר שישבו במגדיאל ושבע משפחות נוספות שהתיישבו ברמתיים. המשפחות קיבלו נחלה של 17 דונם, וכסף לבניית הבית והרפת. בשל זיקתם לדוד העשיר נקראו בני המשפחה המורחבת `היתומים`...

(חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996)