קיבוץ `עין השרון` היה קיבוץ השומר הצעיר הראשון שהגיע למושבה במרץ 1930. הקבוצה מנתה כ 30 חלוצים מרומניה. למרות שמגדיאל נחשבה למושבה בעלת `אופי בורגני` נפלה הבחירה עליה. החברים התיישבו על מגרש קטן ליד חורשת האיקליפטוסים של קק"ל בקצה רחוב סוקולוב. לפרנסתם עבדו בתלישת תורמוס והצנעתו, בנטיעה ובעבודות פרדס שונות. אחרי חצי שנה מנתה הקבוצה כחמישים איש רווקים ובעלי משפחות שהתגוררו במחנה אוהלים כשהצריפים היחידים היו מחסן הבגדים וחדר האוכל. בסתיו יצאו החברים לעבודות חוץ בסלילת כבישים בעמק או משק בית בתל אביב. באביב 1931 התגייסו לסלילת כביש פ"ת רעננה שחיבר בין מושבות השרון. כעבור שנה נקלעה הקבוצה למשבר. תנאי החיים הקשים, הגרעונות שהלכו וגדלו הביאו לעזיבה של יותר מחצי הקבוצה. אלה שנותרו הצליחו להתאושש ואפילו עברו למגרש גדול יותר עליו הקימו משק עזר קטן, מסגריה, נגריה לעבודות בנין - לצד העבודה בחקלאות במשקי הסביבה ובפרדסי המושבות. בסוף שנת 1932, אחרי שקבוצה חדשה הצטרפה אל הראשונים מנה קיבוץ `עין השרון` 80 איש ואפילו הוקם בית ילדים. אחרי תקופת הכשרה ארוכה עבר הקיבוץ בשנת 1935 להתיישבות הקבע בחַרתיה-שער העמקים.