עין השחרות-חפץ חיים

חלק מחברי גרעין עין השחרות, חלוצים דתיים מגרמניה, חברי "עזרא" ו"נוער אגודת ישראל/הנוער האגודתי" התגוררו בהכשרה ליד יער ויצמן במגדיאל  משנת 1933 וחלק גרו בחדרה עד שעברו להקים את קבוץ חפץ חיים.