הבחרות הסוציאליסטית – קיבוץ בית אורן   

                                        
חברי ההכשרה התאגדו עוד בחו"ל ויצאו מתנועות "הדרור" מבלגיה  ו"הבחרות הסוציאליסטית" מפולין.
(בפולין נקראו "פְרַיִיט"=חופש. אחר כך גם בבלגיה הוקמה "דרור" שחלק מחבריה עלו לבית אורן).

הראשונים הקימו מחנה בכפר סבא וכשהחליטו להקים קבוץ הקימו את המחנה במגדיאל.

בשנת 1934 הוקמה ההכשרה במגדיאל, על השטח בו נמצאים כיום, 2020,  בית החולים "שלוותה" ו"מוסינזון".
בתחילה מנתה קבוצת הבחרות הסוציאליסטית 7 אנשים, לאחר  מכן הצטרפו הקבוצה הפולנית והרומנית וההכשרה גדלה עד 45 חברים, שעבדו בפרדסים, ברכבת ובנמל תל אביב.
במגדיאל היה להם גן ירק שגידוליו היו לצרכי המטבח, גידלו שפנים למאכל, פרה שסיפקה כ-20 ליטר חלב ביום וסוס.
חבריה היו שייכים לתנועת הנוער של מפא"י (מפלגת פועלים ארץ ישראל) ותנועת הנוער העובד המזוהים עם דוד בן גוריון.

הסוכנות דחתה את בקשתם לבניית חדר אוכל ואישרה סוכה ולידה צריף בגודל 4 על 6 מטר כמטבח.

ב-16 באוקטובר 1936 הקימו את השלד לצריף חדר האוכל. ובאותה שנה מנו חברי הגרעין 65 חברים.
מחצית מהתקציב יועד לנושא המטבח.

בארבע השנים הבאות הקבוצה ידעה עליות ומורדות, גאות ושפל, שהשפיעו עליה רבות. אבל כל זה עם שאיפה למטרה - התיישבות סופית.
בתום 4 השנים נפתח מחנה נוסף של הבחרות הסוציאליסטית בהדר במקום בו היה קיבוץ "מחר" – רחוב ההכשרות כיום.

החברים בגרעין עבדו במקומות עבודה קבועים ברמתיים ובמגדיאל.

ב-9.3.1939 - מרכז הבחרות החליט להציע לגרעין החדש במחנה הדר להצטרף לקבוצה במגדיאל העומדת ערב התיישבות. 

ואכן ב- 25.3.1939 – מחליט גרעין הבחרות בהדר להצטרף, עם תום עונת העבודה במושבות.

25.4.1939 – המרכז החקלאי מחליט באופן סופי למסור להם את יערות הכרמל להתיישבות.

25.5.1939 – קבוצה בת 10 חברים עולה ליערות הכרמל, כדי לתור את המקום ולהתערות בו. למרות שהוא היה מקום ללא תנאים, כי לא היו בו מים.

התיישבה הקבוצה במקום וקראה לו, בית אורן.
בית אורן הוקמה ב-1 באוקטובר 1939.  

לאחר כ- 10 שנים, לאחר מלחמת השחרור קיבלה בנוסף את האדמות החקלאיות בעתלית ויכלה לפתח משק חקלאי.

חלק מהחבירם בהכשרה הצטרף לקיבוץ רמת הכובש וחלק נשאר במגדיאל.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020