נולדה בגרמניה בשנת 1914 עלתה לארץ ב-1934, החלה ללמוד חקלאות בנחלת יצחק והתמחתה בענף הלול.
בשנת 1938 נוסדה המושבה רמת הדר והדה ובעלה ליאו היו בין שתים עשרה משפחות המיסדים. ב-1963 התאחדה רמת הדר עם המושבה השכנה הדר רמתיים ושנה לאחר מכן התאחדו שלושת המושבות עם המושבה מגדיאל והפכו לרשות מוניציפאלית אחת הנקראת הוד השרון.
אנשי רמת הדר עסקו בשני ענפי חקלאות עיקריים, לול ופרדס. הדה הדריכה את המתישבים החדשים בראשית דרכם בענף הלול, זאת בנוסף למשק עצמאי שניהלה, בו היא עובדת עד היום. עם תום מלחמת העולם השניה אימצה הדה יתום מלחמה שהיה כבן בית ושומר עד היום קשר עם המשפחה.
לפני קום המדינה עבדה הדה הברר במחלקת ההדרכה של ויצו בהדרכת עולים חדשים היא פקדה ישובים רבים מהגליל ועד הנגב. עזרה לעולים מעליית "מרבד הקסמים" מתימן ושוב אימצה ילד יתום, שלימים הפך לרבה של שכונה בצפון ת"א.
במסגרת עבודתה בויצ"ו טיפלה רבות במשפחות במצוקה. אספה בגדים לנצרכים ואירגנה ירידים, "באזרים" ברמתיים וברמת הדר. היתה בין מיסדי לשכת בני ברית בהוד השרון וכיהנה כנשיאת האירגון. היום היא עדיין עוסקת במסגרת המחלקה לשירותי רווחה בעזרה לקשישים. גב` הברר קיבלה אות הוקרה מטעם כנסת ישראל כנציגת הישוב אשר עלה על הקרקע בתקופת חומה ומגדל בשנים 1936-1938.
על כל אלה ועוד החליטה הועדה לבחירת יקיר העיר להעניק לה את אות יקיר העיר בשנת 1995.