דת ומסורת בארבע המושבות

רבים מן האבות המייסדים היו שומרי מסורת, ולכן היו זקוקים למערך שירותי דת שכלל בתי כנסת, בתי עלמין, רבנים ועוד. בכל אחת מהמושבות התפתחו חיי הדת באופן עצמאי.

כבר בראשיתה של המושבה מגדיאל החל להתפתח עולם הדת: אחד המבנים הראשונים שהוקמו במגדיאל היה בית הכנסת, ועם מותו של אחד המייסדים שנים ספורות לאחר העלייה לקרקע עלה הצורך בבית עלמין. לאחר עלייתם של הבגדדים למגדיאל, הוקם "בית הכנסת הספרדי".
ברמתיים, הקצה הוועד מגרש לבניית בית כנסת. רק לאחר שאספו התושבים כסף, החלה בנייתו, ואחריו נבנו עוד מספר בתי כנסת.

בכפר הדר התפללו התושבים בבית העם, עד שאחד התושבים תרם כסף לבניית בית כנסת.
ברמת הדר התפללו התושבים במשך זמן רב במשרדי האגודה. לאחר בניית בית העם הוצב בו ארון הקודש. הארון המשיך לנדוד לגן הילדים ורק לאחר מספר שנים נבנה בית כנסת של קבע

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020