גן רש"י

נמצא במגדיאל ברחוב רש"י ומכאן שמו.

(ש.ק.)