גן צור חלמיש

נמצא בכפר הדר בסביבת הרחובות העבודה צור וחלמיש ומכאן שמו.

(ש.ק.)