גן לילך

נמצא ברחוב לילך בשיכון עממי, בשכונת הפרחים

(ש.ק.)