נמצא  ברחוב החרש, מכאן שמו.
חנוכתו של הגן נערכה ב- 1.9.2013.