נמצא בנווה נאמן ברחוב החרש, מכאן שמו. חנוכתו של הגן נערכה ב- 1.9.2013.