גן התחיה 

נמצא ברחוב הבריח פינת התחיה במגדיאל

(ש.ק.)