גן השקמים

נמצא בפינת הרחובות הבנים והשקמים, מכאן שמו. ליד מועדון הנוער העובד.

  שופץ 1978 בתקופת ראש המועצה שמחה מעוז

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020