גן השח"ל  (הקטן)

נמצא ברחוב השח"ל 28-30, מכאן שמו. הגן שודרג ב- 27.8.2013.

(ש.ק.)