גן הצבי

נמצא ברחוב הצבי בשיכון עממי ומכאן שמו.

(ש.ק.)