גן הפקאן

נמצא ברחוב הבנים פינת גורדון. נטועים בו עצי פקאן רבים ומכאן שמו.

(ש.ק.)