גן העליות

הגן נמצא בגני צבי ברחוב העליות ומכאן שמו.

(ש.ק.)