גן הנשיאים (סתיו החדש) 

נמצא במגדיאל ברחוב הנשיאים ומכאן שמו. הוקם אחרי שנת 2000 

(ש.ק.)