גן המכבים

נמצא בנווה נאמן מזרח ברחוב המכבים

(ש.ק.)