גן המזלות

הגן נמצא במגדיאל קרוב לבי"ס המגן ברחוב מזל קשת. הוקם ב- 2006/7 נקרא גם גן המגן.  

(ש.ק.)