גן הידיד

הגן נמצא בנווה הדר ברחוב הידיד ומכאן שמו. "הידיד" היה כינויו של אורד ווינגייט. 

(ש.ק.)