גן הידיד

 נמצא בנווה הדר ברחוב הידיד ומכאן שמו..
"הידיד" היה כינויו של אורד ווינגייט.